Ohjelmisto liiketoimintaprosessien tehostamiseen

Allteq-toiminnanohjausjärjestelmä on selainkäyttöinen ohjelmistokokonaisuus, jonka käyttö ei vaadi asennuksia tai laitehankintoja – käyttöön riittää normaali nettiselain tietokoneella, kännykällä tai tabletilla. Haluttaessa sovelluksen käyttöoikeudet voi antaa myös yrityksen kumppaneille ja asiakkaille.

Allteq-sovellus toimii reaaliaikaisena tietopankkina, jolloin kaikki liiketoiminnassa tarvittavat dokumentit ja tieto löytyvät yhdestä paikasta. Palvelu avataan aina asiakkaan liiketoiminnan mukaan ja siihen sisällytetään vain asiakkaan tarvitsemat kokonaisuudet, kuten taloushallinto, raportointi, laiterekisteri, kassa sekä varastohallinta. Osa-alueet ovat yhteydessä toisiinsa, jolloin kertaalleen tallennettu tieto on käytettävissä esimerkiksi asiakashallinnasta kassaan ja työnresursoinnista laiterekisteriin reaaliajassa.

Tuotteeseen sisältyvät automaattisesti tuotepäivitykset, ylläpito sekä varmuuskopiot. 

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Asiakashallinta

Allteq-sovelluksen avulla yrityksen asiakas-, henkilöstö- ja toimittajahallinnan tiedot löytyvät keskitetysti yhdestä paikasta ja ovat koko organisaation käytössä ajasta ja paikasta riippumatta. Tämä parantaa esimerkiksi resurssien ohjausta, tavoitteiden asettamista ja toteutumien seurantaa sekä luo asiakkaille kuvan luotettavasta ja järjestelmällisesti toimivasta yhteistyökumppanista.  

Asiakashallinnan avulla myös sähköpostit, tarjoukset ja asiakaskyselyt voidaan toteuttaa helposti ja yhtenäisesti, mikä tehostaa entisestään yrityksen toimintaa.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Laiterekisteri

Allteq-laiterekisteriin kirjataan asiakkaiden laitteet ja huoltohistoria. Tämä mahdollistaa niin asiakkaiden, laitteiden kuin huoltotoimenpiteiden mukaisen haun vaivattomasti ja nopeasti. Mobiilitoiminnon ansiosta laiterekisteriä voidaan käyttää myös esimerkiksi asiakaskäynnillä.

Laiterekisterin avulla laitteiden huoltotoimenpiteet on helppo ennakoida ja järjestää tehostetusti. Talletettua rekisteritietoa voidaan käyttää myös ylläpitosopimusten markkinoinnissa.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Mobiili

Allteq-ohjelmistoon kuuluvalla Allteq-mobiililla toiminnan ohjaus on mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta! Sovellus toimi niin älypuhelimilla, taulutietokoneilla kuin muilla selainkäytön mahdollistavilla laitteilla – tarvitaan ainoastaan toimiva internet-yhteys.

Allteq-mobiilitoiminto vähentää konkreettisesti yrityksen paperitöitä: tilaus-toimitus-laskutus-prosessi työnohjauksineen voidaan hoitaa kokonaisuudessaan paperittomasti. Tilaus, resursointi työnohjauksineen, käytetyn työ- ja matka-ajan erittely myytyine tuotteineen, hyväksyntä, laskutus ynnä muut toiminnot eivät enää vaadi moninkertaisia paperisia kuittauksia, vaan hoituvat kätevästi sähköisesti.

Erityisesti liikkuvan työn tekijät hyötyvät työtehtävien nopeasta ja automaattisesta kirjauksesta. Sovellus palveleekin erinomaisesti yrityksiä, joilla on huoltotöihin, myyntiin, tarjouksiin, tilauksiin, tuntikirjauksiin sekä työnseurantaan liittyviä tehtäviä. Myös reaaliaikainen laskutus on mahdollista. Päivitetty data on käytettävissä kaikilla sitä tarvitsevilla.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Taloushallinto

Allteq-sovelluksen ansiosta tarjousten, myyntitilausten sekä muiden dokumenttien laadinta sujuu helposti ja yksinkertaisesti. Asiakastietojen ja tuotteiden lisääminen on vaivatonta ja voit käyttää myös vanhaa dokumenttia päivitettynä. Asiakashallinnan avulla tarjoukset voidaan myös kohdentaa halutuille asiakasryhmille.

Osto- ja myyntireskontraan liittyvien asioiden hallinnointi on Allteq-sovelluksella helppoa ja tehokasta. Monipuoliset reskontraominaisuudet mahdollistavat mm. yrityksen maksuliikenteen ja varastosaldojen seurannan ja tarvittaessa tietojen hallinnoinnin voi ulkoistaa yhteistyökumppanin tehtäväksi.

Sähköinen laskutus on alati yleistymässä niin yritysten kuin julkisen sektorin parissa. Allteq Solutions Oy on sähköisen laskutuksen edelläkävijä, minkä ansiosta sovelluksemme tiedostomuoto mahdollistaa rajapintainformaation eri laskutuskanavien osalta. Sähköinen laskutus tapahtuu haluttaessa konekielisesti suoraan laskuttajan järjestelmään ja vaatii ainoastaan sopimuksen laskuttajan kanssa. Myös säännöllinen sopimuslaskutus onnistuu Allteqin avulla tehokkaasti. Sopimusten hallinta ja laskutus on helppoa ja toiminto on suoraan yhteydessä reskontraan.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Työnresursointi

Työnresursointi on sähköinen Allteq-ohjelmistoon kuuluva työnohjaussovellus yritysten päivittäiseen työnohjaamiseen. Työnresursointi on reaaliaikaisesti kaikkien yrityksessä työskentelevien käytössä – myös liikkuvaa työtä tekevien. Työnohjaaja voi asettaa työtehtävät viikkotasoiseen kalenteriin, josta yhdellä silmäyksellä on nähtävissä tulevien viikkojen työtilanne. Työtehtäviä voidaan muokata helposti tilanteiden muuttuessa.

Paikkatieto-toiminnallisuus mahdollistaa liikkuvan työn resursoinnin ja seurannan uudella tavalla: työntekijän kohteet voidaan jakaa ja keskittää lähelle toisiaan, mikä vapauttaa aikaa muihin toimintoihin ja vähentää turhia ajoja.

Työnresursoinnin ansiosta tieto on reaaliaikaisesti kaikkien saatavilla. Päällekkäisyydet poistuvat ja yrityksen työaikarutiinit saadaan hallintaan, kun tuntikirjaus tehdään suoraan Allteq-sovelluksessa. Ajantasaiset tiedot helpottavat työajanseurantaa ja välittyvät samalla myös palkanlaskennan, raportoinnin ja laskutuspuolen käyttöön. Mobiilitoiminnon ansiosta sekä tuntikirjaus että työajanseuranta tulevat hoidettua työnteon lomassa.

Prosessihallinta paranee huomattavasti, kun Allteq-sovellus muistuttaa automaattisesti tehtävien suorittamisesta sovittuna aikana, pitäen sisällään tehtävien tarkemman ohjeistuksen. Valmiiksi luodut prosessit voidaan puolestaan kiinnittää asiakkaisiin, ja prosessiin valitut tehtävät tulevat suoritettua aina niille asetetussa järjestyksessä. Tämä tehostaa erityisesti liikkuvan työn suorittamista, seurantaa ja hallintaa.

Projektihallintaan Allteq-sovellus tarjoaa niin aikataulutukseen kuin kustannus- ja henkilöstöbudjetointiin liittyviä ratkaisuja. Projektin etenemistä on helppo seurata aikataulutusnäkymästä, ja helppokäyttöinen tuntikirjaus sekä työajanseuranta sujuvoittavat työskentelyä entisestään.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Raportointi

Johtaminen on usein päätöksentekoa epävarmuuden vallitessa. Luotettavat raportit ja raportointi tukevat johtamista ja päätöksentekoa antaen ajantasaista tietoa yrityksen toiminnasta ja toiminnan eri osa-alueista.

Allteq-sovellus tarjoaa toimivan työkalun yrityksen eri osa-alueiden reaaliaikaiseen seuraamiseen. Sovelluksen avulla voidaan tuottaa kattavia raportteja ja tilastoja esimerkiksi myynnin, henkilöstön ja varaston toiminnasta. Tavoitteiden ja niiden saavuttamisen seuraaminen on helppoa niin viikko-, kuukausi- kuin vuositasolla.

Raportteihin voidaan yhdistää ja koostaa yhteenvetoja liiketoiminnan eri osa-alueilta, jolloin myös mahdolliset ongelmakohdat ja niiden vaikutukset muihin osa-alueisiin saadaan tuotua esiin.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Kassajärjestelmä

Allteq-kassa on tehokas kassajärjestelmä, jossa on huomioitu yrityksen raportointi- ja myyntiseurantatarpeet. Järjestelmässä voi laatia omia yhteenvetoraportteja esimerkiksi myymälätyön tehostamisen tueksi.

Kassajärjestelmät toimii tietokoneella eikä vaadi omaa laitteistoa. Se päivittää tiedot reaaliaikaisesti sekä asiakashallintaan että tuotepankin varastonseurantaan, minkä ansiosta järjestelmä antaa aina ajantasaista tietoa yrityksen varastosaldosta, kassavirrasta sekä muista toiminnoista.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Integroiminen

Allteq-toiminnanohjausjärjestelmä on helposti integroitavissa yrityksen olemassaoleviin järjestelmiin, kuten verkkokauppaan, maksuvalvontaan ja logistiikkapuolen ohjelmistoihin. Integrointi-ominaisuuden ansiosta yritys välttyy kaikkien järjestelmien uusimiselta, mikä puolestaan tuo säästöä.

Allteq-sovellus toimii Saas-palveluna (Software as a service), mikä mahdollistaa sen välittömän käyttöönoton ilman ohjelmisto- tai laiteinvestointeja. Ainoana vaatimuksena on toimiva Internet-yhteys.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Varastonhallinta

Allteq-varastonhallinnan avulla niin ostotilaukset kuin inventaariot sujuvat organisoidusti ja reaaliaikaisesti. Monivarasto-ominaisuuden ansiosta ohjelmalla voi seurata usean varastopaikan varastosaldoja.

Allteq-järjestelmässä voidaan myös ylläpitää tuotepankkia/hinnastoa, johon kerätään kaikki liiketoiminnassa tarvittavat tuotteet. Tuotteet voivat olla esimerkiksi kappaleita, työaikaa, kilometrejä ym. Kun tuotteet poimitaan suoraan hinnastosta tarjoukseen tai tilaukseen, virheiden määrä vähenee. Hinnastopäivitykset tulevat myös kerralla koko henkilöstön käyttöön.

Ota yhteyttä ja kysy lisää